Husets funktioner

Värme

Fjärrvärme

Vatten

El

Trefas draget till samtliga lägenheter.

Ventilation

Ursprungligt självdrag förbättrat med fläktar på taket sedan 2019. I köket är endast kolfilterfläkt, ej ansluten till ventilationskanalen, tillåten. Kontakta styrelsen för ändring av fasta installationer – de tillhör föreningen.

Sophantering

Soprum för hushållssopor (och endast hushållssopor). Närmaste återvinningsstation finns vid Pontonjärparken.

Hiss

En personhiss i vardera trapphuset.

TV

Tele2 (f.d. ComHem)

Bredband

Gruppvtal med ComHem (f.d. ComHem)
Fastigheten ansluten till Stokabs stamnät.

Uppdaterad: 2022-11-03/NB