Våra gemensamma utrymmen

Gården

Fågelmatning mot innergården är förbjudet – risk för råttor. Cigarettfimpar på gården absolut förbjudet. Det är ingen askkopp. Har ni gäster se till det finns portabla askfat. Grillning får endast ske på gården, ej på balkonger (brandfara och störande os till granne).

Trapphuset

Tvättstugan

Så här bokar vi tvättstugan

Tvättiderna bokas på den lista som sitter på dörren till tvättstugan. De som har mycket tvätt får boka ett dubbelpass (två tider efter varandra under samma dag). Det är bara tillåtet att ha ett tvättillfälle bokat åt gången. (Dubbelpass räknas som ett tillfälle.) När ny tid bokas måste alltså antingen tidigare bokad tid vara passerad eller avbokad. Tänk på att det är viktigt att vi alla håller de tider som gäller i tvättstugan.

Städning

Tvättstugan är allas gemensamma angelägenhet. För allas trivsel är det därför viktigt att lämna den städad och i ordning. Följ trivselreglerna. Om något inte fungerar, anmäl det till någon i styrelsen, så kan vi åtgärda detta så fort som möjligt.

Så här trivs vi i tvättstugan

Tvättstugan ställer krav på hänsyn och respekt för att inte orsaka missnöje och irritation. Grundregeln är att lämna tvättstugan i det skick du själv vill ha den när du ska tvätta.

Cykelrummet

Allmänt

Utrymmet som idag är avsatt som cykelrum var från början en del av de matkällare som fanns i fastighetens källarplan. Senare användes halva lokalen som grovsoprum och andra halvan som förråd till en närbelägen restaurang. Hösten 2009 renoverades lokalen för att användas som cykel- och barnvagnsrum. Cykelrummet färdigställdes december 2009.

Märkning av cyklar

Alla cyklar och barnvagnar som parkeras i cykelrummet skall märkas. Lägenhetsnummer och namn skall skrivas på brickan.

Ordning i cykelrummet

Cykelrummet är allas gemensamma angelägenhet. Lokalen städas vid föreningens höst- och vårstädning. Vid dessa tillfällen slängs cyklar som inte används eller har någon ägare. Följ reglerna till höger. Om något inte fungerar, anmäl det till någon i styrelsen, så vi kan åtgärda detta så fort som möjligt. Cykelrummet ställer krav på hänsyn och respekt för att inte orsaka missnöje och irritation.

Regler

Källaren

Uppdaterad: 2011-06-16

Tvättpass

Alla dagar
07 - 10
10 - 13
13 - 16
16 - 19
19 - 22