Underhåll av fastigheten

Genomförda underhållsåtgärder

Planerade underhållsåtgärder

Inga planerade åtgärder finns.
Föreningen bevakar kontinuerligt servicebehov.
Närliggande servicebehov inom några år kan beröra följande punkter:

Uppdaterad: jan 2022/NB