Om Brf Karlsvik 33

Föreningen förvärvade fastigheten 1 oktober 2002. Fastigheten är bebyggd med ett flerbostadshus i 6 våningsplan med källare och bebyggd vind. Föreningen omfattar för närvarande 40 lägenheter och 4 lokaler. 37 lägenheter upplåts med bostadsrätt och 3 med hyresrätt. Lokalerna hyrs ut som butik och kontor. Lägenheterna fördelas som följer:

Huset stod färdigt 1929, och har genomgått ett antal stora åtgärder sedan Brf Karlsvik 33 tog över fastigheten. Sådana åtgärder omfattar stambyte, nya elstigare, fasadrenovering, renovering av källarförråd och tvättstuga (se mer under Underhåll).

Uppdaterad: 2022-07-07/NB