Styrelse

Medlemmar i sittande styrelse

Styrelsen valdes på årsstämman 2023 och utgörs av följande personer:

Läs om hur styrelsen kan kontaktas under Kontakt

Styrelsens arbete

Styrelsen sammanträder 10-12 gånger per år. Däremellan utförs löpande uppgifter.

Uppdaterad: juni 2023/NB