Styrelse

Medlemmar i sittande styrelse

Sittande styrelse valdes på årsstämman 2018 och utgörs av följande personer:

Läs om hur styrelsen kan kontaktas under Kontakt

Styrelsens arbete

Styrelsen sammanträder 10-12 gånger per år. Däremellan utförs löpande uppgifter.

Uppdaterad: 2018–05-30