Historien om Karlsvik 33

Bakgrund

Den 14 december 1923 ger Kunglig Majestät ingenjör Axel A-son Adling tillstånd att bebygga tomt Karlsvik 33 på Kungsholmen med ett boningshus om sex våningar och vind. Tomten är 743 kvm. Ivar Looström och Alvar Gelin Byggnads-och Konstruktionsbyrå gör hållfasthetsberäkningarna, vilka godkänns den 10 november 1923. AB Adling Byggnadsbyrå får bygglov enligt 1923-års ritningar och byggnadsnämnden fastställer ritningarna den 10 januari 1924. Under november 1924 förändrar AB Adling Byggnadsbyrå ritningarna för fastigheten vilka godkänns den 12 november 1924 av byggnadsnämnden. 1929 var fastigheten färdigbyggd. Arkitekt Carl Malmströms förslag till förändring av entréplan godkänns och ombyggnation sker mellan 1930-32. Utrymmen från de lägenheter som ligger mot St:Eriksgatan avdelas som butikslokaler med lagerutrymme i källaren.

Den 5 augusti 1987 förändrar stockholmstad stadsplanen för kvarteren Karlsvik och Gjuteriet, främst avseende bevarande av historiskt viktiga fastigheter men även bestämmelser för affärslokaler i markplan. Den 9 februari 1987 registrerar Brf Karlsvik 33 Intresseanmälan enligt lagen om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt.

Axel Adling

Även byggherre till Loket 1, St:Eriksgatan 64 (högra huset på andra sidan St:Eriksbron). Inrättade biografen Astoria 1928 i en befintlig fastighet på Nybrogatan 15 efter uppdrag av Sandrews. Författare till boken ”Skyskrapan som byggnadstyp”, 1929.

Ägare av Karlsvik 33

Research: Daniel Isberg | Uppdaterad: 2011-05-31